Enter your keyword

Daftar Tenaga Pendidik

STIKes Mercubaktijaya Padang

 

No NAMA PENEMPATAN
1 Ns. Nova F, S.Kep., M.Biomed. DIII Keperawatan
2 Ns. Febri Yanti, M.Kep. DIII Keperawatan
3 Ns. Defrima Oka S, M.Kep.,Sp.Kep.Kom. DIII Keperawatan
4 Feri Musharyadi, M.Kom. DIII Keperawatan
5 Ns. Guslinda, M.Kep., Sp.Kep.J. DIII Keperawatan
6 Mitayani, SST. M.Biomed. DIII Keperawatan
7 Ns. Viki Yusri,M.Kep. DIII Keperawatan
8 Ns. Vivi Syofiah, M.Kep. DIII Keperawatan
9 Yulia Fitri, S.H., M.H. DIII Keperawatan
10 Dian Febrida Sari, SSIT.,M.Keb. DIII Kebidanan
11 Ety Aprianty, SKM., M.Kes. DIII Kebidanan
12 Farida Ariyani, SSiT., M.Keb. DIII Kebidanan
13 Eka Putri P, SKM., M.Kes. DIII Kebidanan
14 Nila Eza Fitria, S.ST., M.Kes. DIII Kebidanan
15 Sri Suciana, S.ST., M.Keb. DIII Kebidanan
16 Widya Lestari, SSiT., M.Keb. DIII Kebidanan
17 Yani M, SKM., M.Biomed. DIII Kebidanan
18 Ns. Lenni Sastra, S.Kep., MS. S1 Keperawatan
19 Ns. Ria Desnita, M.Kep., Sp.Kep.MB. S1 Keperawatan
20 Ns. Zulham Efendi, M.Kep. S1 Keperawatan
21 Ns. Lola Despita S, M.Kep. S1 Keperawatan
22 Afrizal, SKM., M.Kes. S1 Keperawatan
23 Asriwan Guci, M.Kom. S1 Keperawatan
24 Ns. Dedi Adha, M.Kep. S1 Keperawatan
25 Ns. Delvi Hamdayani, M.Kep. S1 Keperawatan
26 Hj. Elmiyasna K, SKp., MM. S1 Keperawatan
27 Ns. Fitri Wahyuni, M.Kep., Sp.Kep.An. S1 Keperawatan
28 Ns. Fitria Alisa, M.Kep S1 Keperawatan
29 Ns. Hidayatul Hasni, M.Kep. S1 Keperawatan
30 Isesreni, SKp, M.Kep. S1 Keperawatan
31 Jasmarizal, S.Kp., MARS S1 Keperawatan
32 Meria Kontesa, SKp, M.Kep. S1 Keperawatan
33 Ns. Mira Andika, M.Kep. S1 Keperawatan
34 Ns. Nurleny, M.Kep. S1 Keperawatan
35 Ns. Rini Rahmayanti, M.Kep., Sp.Kep.Mat. S1 Keperawatan
36 Ns. Rizka Austrianti, M.Kep. S1 Keperawatan
37 Drs. H. Rusydi Rusyid, MSc. S1 Keperawatan
38 Ns. Ulfa Suryani,M.Kep.,Sp.Kep.J. S1 Keperawatan
39 Hj. Ulvi Mariati, SKp., M.Kes. S1 Keperawatan
40 Ns. Velga Yazia, M.Kep. S1 Keperawatan
41 Ns. Weny Amelia, M.Kep., Sp.Kep.MB. S1 Keperawatan
42 Ns. Yola Yolanda, M.Kep. S1 Keperawatan
43 Ns. Yusriana, M.Kep., Sp.Kep.Kom. S1 Keperawatan
44 Aida Minropa, SKM,M.Kes DIII Terapi Wicara
45 Rahmi Khalida, M.Pd DIII Terapi Wicara
46 ilham Akerda Edyyul, M.Pd DIII Terapi Wicara
47 Hj. Yuli Afmi Ropita Sari, M.Pd DIII Terapi Wicara
48 Yustisi Maharani Syahadat, M.Psi DIII Terapi Wicara
49 Dr. Devi Syarief, SSiT, M.Keb. S1 Kebidanan
50 Desi Wildayani, Bd., M.Keb. S1 Kebidanan
51 Dian Furwasyih, Bd., M.Sc. S1 Kebidanan
52 Dewi Susilawati, Bd., M.Keb S1 Kebidanan
53 Gina Muthia, SSiT. S1 Kebidanan
54 Novria Hesti, SSiT. S1 Kebidanan
55 Nur Fadjri N K, Bd., M.Keb. S1 Kebidanan
56 Putri Nelly Syofiah, SSiT. S1 Kebidanan
57 Sunesni, SSiT., M. Biomed. S1 Kebidanan
58 Yulia Arifin,SSiT. S1 Kebidanan
59 Zulfita, SSiT., M.Biomed. S1 Kebidanan