Enter your keyword

Daftar Tenaga Pendidik

STIKes Mercubaktijaya Padang

No NAMA PENEMPATAN
1 Desi Wildayani, Bd, M.Keb D.III Kebidanan
2 Devi Syarief, SSiT, M.Keb D.III Kebidanan
3 Dewi Susilawati,M.Keb,Bd D.III Kebidanan
4 Dian Febrida Sari, SSIT,M.Keb D.III Kebidanan
5 Dian Furwasyih, Bd, M.Sc D.III Kebidanan
6 Eka Putri P, SKM, M.Kes D.III Kebidanan
7 Ety Aprianty, SKM,M.Kes D.III Kebidanan
8 Farida Ariyani, SSiT, M.Keb D.III Kebidanan
9 Gina Muthia, SSiT D.III Kebidanan
10 Nila Eza Fitria, S.ST, M.Kes D.III Kebidanan
11 Novria Hesti, SSiT D.III Kebidanan
12 Nur Fadjri N K,Bd, M.Keb D.III Kebidanan
13 Putri Nelly Syofiah, SSiT D.III Kebidanan
14 Rahmaliza Harseni, S.Tr  Keb, M.KM D.III Kebidanan
15 Sri Suciana, S.ST, M.Keb D.III Kebidanan
16 Sunesni, SSiT. M. Biomed D.III Kebidanan
17 Widya Lestari, SSiT, M.Keb D.III Kebidanan
18 Yani M,SKM, M.Biomed D.III Kebidanan
19 Yulia Arifin,SSiT D.III Kebidanan
20 Zulfita, SSiT,M.Biomed D.III Kebidanan
21 Aida Minropa, SKM,M.Kes D.III Keperawatan
22 Doni Semapta, M.H D.III Keperawatan
23 Feri Musharyadi, M.Kom D.III Keperawatan
24 Mitayani, SST. M.Biomed D.III Keperawatan
25 Ns. Nova F, S.Kep, M.Biomed D.III Keperawatan
26 Isesreni, SKp, M.Kep D.III Keperawatan dan S.1 Keperawatan
27 Meria Kontesa, SKp, M.Kep D.III Keperawatan dan S.1 Keperawatan
28 Ns. Dedi Adha, M.Kep D.III Keperawatan dan S.1 Keperawatan
29 Ns. Defrima Oka S,M.Kep Sp Kep Kom D.III Keperawatan dan S.1 Keperawatan
30 Ns. Febri Yanti,M.Kep D.III Keperawatan dan S.1 Keperawatan
31 Ns. Fitria Alisa,M.Kep D.III Keperawatan dan S.1 Keperawatan
32 Ns. Guslinda,M.Kep, Sp.Kep J D.III Keperawatan dan S.1 Keperawatan
33 Ns. Mira Andika, M.Kep D.III Keperawatan dan S.1 Keperawatan
34 Ns. Nurleny,M.Kep D.III Keperawatan dan S.1 Keperawatan
35 Ns. Rizka Austrianti, M.Kep D.III Keperawatan dan S.1 Keperawatan
36 Ns. Viki Yusri,M.Kep D.III Keperawatan dan S.1 Keperawatan
37 Ns. Vivi Syofiah, M.Kep D.III Keperawatan dan S.1 Keperawatan
38 Ns. Yusriana,M.Kep Sp Kep Kom D.III Keperawatan dan S.1 Keperawatan
39 Ns.Lola Despita S, M.Kep D.III Keperawatan dan S.1 Keperawatan
40 Ns.Wawan Wahyudi, M.Kep D.III Keperawatan dan S.1 Keperawatan
41 Afrizal, SKM, M.Kes S.1 Keperawatan
42 Asriwan Guci, M.Kom S.1 Keperawatan
43 Drs.H. Rusydi Rusyid, MSc S.1 Keperawatan
44 Hj. Elmiyasna K, SKp, MM S.1 Keperawatan
45 Hj. Ulvi Mariati, SKp, M.Kes S.1 Keperawatan
46 Jasmarizal, S.Kp, MARS S.1 Keperawatan
47 Ns. Delvi Hamdayani, M.Kep S.1 Keperawatan
48 Ns. Fitri Wahyuni,M.Kep Sp Kep An S.1 Keperawatan
49 Ns. Hidayatul Hasni, S.Kep S.1 Keperawatan
50 Ns. Lenni Sastra, S.Kep, MS S.1 Keperawatan
51 Ns. Ria Desnita,M.Kep Sp Kep MB S.1 Keperawatan
52 Ns. Rini Rahmayanti,M.Kep Sp Kep Mat S.1 Keperawatan
53 Ns. Ulfa Suryani,M.Kep,Sp Kep J S.1 Keperawatan
54 Ns. Velga Yazia, M.Kep S.1 Keperawatan
55 Ns. Weny Amelia,M.Kep Sp Kep MB S.1 Keperawatan
56 Ns. Yola Yolanda, M.Kep S.1 Keperawatan
57 Ns. Zulham Efendi, M.Kep S.1 Keperawatan
58 Yulia Fitri, SH, MH S.1 Keperawatan