Enter your keyword

Dewan Senat

——–

Ketua Senat STIKes MERCUBAKTIJAYA

—–

Wakil Ketua Senat STIKes MERCUBAKTIJAYA

Senat Sekolah Tinggi merupakan badan normatif dan perwakilan di lingkungan STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang, dengan tugas pokok sebagai berikut :

  • Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Sekolah Tinggi
  • Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik
  • Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Sekolah Tinggi
  • Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran dan Belanja sekolah tinggi yang diajukan Pimpinan Sekolah Tinggi
  • Menilai pertanggungjawaban pimpinan sekolah tinggi atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan
  • Memberikan pertimbangan kepada penyelenggara perguruan tinggi berkenaan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua Sekolah Tinggi
  • Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika