WORKSHOP ITEM DEVELOPMENT DAN ITEM REVIEW STIKes MERCUBAKTIJAYA PADANG

Ibu dr. Yulherina, M.K.M, Ketua Devisi Sumber Daya dan Pengelolaan Uji LPUK NAKES sebagai Narasumber dalam Workshop Item Development dan Item Review yang diadakan di Auditorium MERCUBAKTIJAYA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *