Monthly Archives: March 2019

WORKSHOP ITEM DEVELOPMENT DAN ITEM REVIEW STIKes MERCUBAKTIJAYA PADANG

Ibu dr. Yulherina, M.K.M, Ketua Devisi Sumber Daya dan Pengelolaan Uji LPUK NAKES sebagai Narasumber dalam Workshop Item Development dan Item Review yang diadakan di Auditorium MERCUBAKTIJAYA